Drahí priatelia,

Pomôžte mi prosím vypátrať človeka!

Pravdepodobne v Považskej Bystrici (nie isto), pravdepodobne niekedy v rokoch 1987/1988, sa konalo nejaké Esperantské podujatie, z ktorého mám nižšie uvedenú fotografiu.
V pravom hornom rohu tejto fotografie je kameraman, ktorý toto podujatie filmoval.
Pomôžte mi prosím vypátrať, kto to je.
 • Ak ho niekto poznáte, dajte mi prosím vedieť.
 • Ak poznáte niekoho na tej fotografii, dajte mi prosím vedieť.
 • Ak by ste mi vedeli akokoľvek pomôcť, hoci aj tou najbezvýznamnejšou stopou, dajte mi prosím vedieť.
Ďakujem.
Karaj geamikoj,

Mi petas vin, Helpu al mi esplorserĉi homon!

Verŝajne en Považská Bystrica (ne certas) iam dum jaroj 1987/1988 okazis ia Espetanta aranĝo, de kiu devenas suba fotografaĵo.
En dekstra supra angulo de la foto troviĝas filmkameristo, kiu la aranĝon filmis.

Mi petas, helpu al mi esplorserĉi, kiu li estas.
 • Se iu el Vi konas lin, informu min, mi petas.
 • Se Vi ekkonus iun sur la foto, informu min, mi petas.
 • Se Vi povus iaajnmaniere helpi al mi, kvankam per eta maniero, informu min, mi petas.
Dankon.
Peter Rybín
Mobil (Telekom): +421 / 908-029-336
Mobil (Tesco): +421 / 940-35-44-08
Email: rybinp@gmail.com
Skype: rybinpeter
ICQ: 266-256-445Čo vlastne chcem?
 1. Chcem zistiť, kto je ten kameraman.
 2. Chcem sa s ním skontaktovať a zistiť, či ešte má videozáznam z toho podujatia.
 3. Ak náhodou o tom videozázname niečo viete, alebo ho nebodaj aj máte, dajte mi prosím vedieť.
Ďakujem.
Kion ja mi volas?
 1. Mi volas ekscii, kiu estis tiu filmkameristo.
 2. Mi volas kontakti lin kaj ekscii, ĉu li ankoraŭ havas fideofilmon el tiu aranĝo.
 3. Se Vi hazarde pri la videofilmo ion scias, aŭ eble Vi havas ĝin, mi petas, informu min.
Dankon.