Aktualaĵoj / invitiloj
Se vi volas aŭdi tekston (ak chcete počuť text) »info« ...nur  elektu la tekston per la muso , sed unue en la unua maldekstra menuo klaku Aktualaĵoj (pro la arkitekturo de tiu-ĉi retejo necesas la kadron (specifa paĝo) unue refreŝigi).
...text stačí  označiť myšou , najprv ale v prvom, úplne ľavom Menu, klikni na Aktualaĵoj (vzhľadom na architektúru tohto webu je totiž nutné obsah rámu (konkrétnu stránku) najprv obnoviť).
Ĝi ĉesis funkcii - estas iu eraro, kaj mi ne scias kie. Nur ligiloj estas aŭdeblaj.
Prestalo to fungovať (raz to funguje, raz nie) - niekde je chyba, a ja neviem, kde. Počuť iba linky.
simple marku ĝin per via muso (stačí ho vyznačiť myšou).
Rapidaj Ligiloj ĉe La Lastaj kontribuaĵoj:

Poludnica 2021


Tut-Slovaka testado, por ekkoni ĉu ni estas infektitaj aŭ ne.
31-a de Oktobro, 2020


Esperantigo de "coronavirus" 16-a de marto de 2020 (4-a de februaro de 2020)

Saluton,
preposielam správu od Mareka Blahuša v ktorej objasňuje správny výraz pre koronavírus v esperante.
S pozdravom Jano.

Saluton,
mi aliĝas al la optimismaj deziroj kaj samtempe atentigas pri rekomendo de la Akademio de Esperanto (pere de ĝia Konsultejo) nomi la viruson "koronviruso" aŭ "kronviruso". La formon "kronaviruso", kiun s-ano Fischer uzis, la Akademio eĉ ne konsideris, sed malrekomendis la formon "koronaviruso" kiel facile misanalizeblan. Ekde tiu decido la ĉefaj komunikiloj Esperantlingvaj sekvas tiun rekomendon, kaj mi same rekomendas.
Amike, Marek Blahuš

Esperantigo de "coronavirus"

DEMANDO [2020-02-04]
Leviĝis demando pri la ĝusta nomo de la lastatempa viruso el Ĉinujo. Ĉinoj ekuzis "koronaria viruso", UMEA, la medicinistoj ŝajnas preferi "koronaviruso", mi, kun la subteno de Vikipedio, proponas "krona viruso" aŭ "kronviruso".«

RESPONDO
Por la viruso, kiu aperis en Ĉinujo en Decembro 2019 (kaj aliaj virusoj el la subfamilio science nomata "Orthocoronavirinae"), la Lingva Konsultejo de la Akademio de Esperanto rekomendas la formojn (en alfabeta sinsekvo) "koronviruso" aŭ "kronviruso".
La konsultejo samtempe malrekomendas la jam uzatajn formojn "koronaviruso" (kiel facile misanalizeblan) kaj "koronaria viruso" ("koronaria" estas anatomia termino tute sen rilato al la koncerna viruso).
Kun afablaj salutoj Kirilo Brosch - Cyril Robert Brosch Direktoro de la Lingva Konsultejo de la Akademio de Esperanto.

»Originala fonto« (Bonvolu atendi pacience, la paĝo malfermiĝas malrapide.)


Novjara Bondeziro el Tianjin

»La originala ret-paĝo kun video« 


Informácia z Fóra podporovateľov Slovenskej komisie pre UNESCO
Milí priatelia,

v utorok 21.5.2019 sme sa (Peter Baláž a ja) zúčastnili Fóra podporovateľov Slovenskej komisie (SK) pre UNESCO na MZVEZ SR, na ktorom Peter v diskusii prezentoval v mene SKEF a Edukácie@Internet naše jazykové podujatia, projekty a aktivity, najmä „Stretnutie polyglotov“ a „LingvaFest“ v roku 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Peter ocenil súhlas SK pre UNESCO na poskytnutie jej loga na obidvoch svetových jazykových podujatiach a možnosť prezentovať aktivity počas „Medzinárodného roka UNESCO pre domorodé jazyky“.

Po prezentovaní správy SK pre UNESCO za rok 2018, z ktorej sme sa dozvedeli, že Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) má vyhotovenú panelovú výstavu o zozname prvkov zaradených v reprezentatívnom zozname NKD Slovenska do roku 2018, sme nadviazali kontakty s Jurajom Hamarom, generálnym riaditeľom SĽUKu, a Miroslavom Hanákom, riaditeľom CTĽK. Ponúkli sme im prezentovať panelovú výstavu počas „LIngvaFest“ 26. – 27.9.2019 na EUBA, kde sa očakáva účasť okolo 2500 ľudí (najmä žiakov a študentov zo ZŠ a SŠ). Táto ponuka bola so záujmom prijatá a v ďalšom období dohodneme s nimi podrobnosti na jej zrealizovanie. Bol to z našej strany ústretový prístup ukázať CTĽK záujem o spoluprácu a prezentovanie národného zoznamu NKD širokej verejnosti. Boli by sme radi keby bol do neho po roku 2019 zaradený aj náš prvok „Jazyk esperanto – nositeľ slovenskej a esperantskej kultúry“.

Na Fóre sme sa zoznámili aj s pani Barborou Morongovou, riaditeľkou odboru NKD MK SR, ktorá je zároveň predsedníčkou komisie, ktorá posudzuje návrhy pripravuje pre ministerku kultúry na návrh na rozhodnutie o ich zaradení alebo nezaradení na zoznam NKD. Podľa jej informácie v tomto roku bolo predložených 10 návrhov prvkov na zaradenie do zoznamu NKD. Spýtali sme sa jej na ďalší postup aj vo veci nášho prvku, ako aj zoznamu kandidátov na hodnotiteľov nášho návrhu, ktorých dostala od pani Dagmar Kopčanovej, vedúcej sekcie pre vzdelávanie SK pre UNESCO. Spomenula, že v nasledujúcich dňoch vyberie komisia hodnotiteľov navrhnutých prvkov, ktorý pripravia komisii svoje hodnotenia a odporúčania, ktoré na jeseň prerokuje komisia a pripraví do októbra návrhy ministerke kultúry SR na jej rozhodnutie v decembri t.r., po ktorom bude pripravené slávnostné vyhlásenie zaradených prvkov do zoznamu NKD.

Povedala nám, že náš návrh bude musieť posúdiť skôr právny odborník, ani nie tak jazykový odborník, či náš návrh spĺňa všetky ustanovenia Dohovoru UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Právny odborník by mal kontaktovať niektorého z 5 navrhnutých kandidátov na hodnotiteľa nášho prvku, z ktorých si vyberie niekoho a prekonzultuje s ňou/nim prípadné nejasnosti, resp. požiada o doplnenie, či vysvetlenie k nášmu návrhu prvku, aby pripravil hodnotenie s odporúčaním pre 13-člennú komisiu.

Pri príprave nášho návrhu prvku sme sa snažili splniť všetky podmienky, kritériá uvedené v definícii a cieľoch vo výzve, aby CTĽK nemali výhrady a dodatočné požiadavky na doplnenie nášho prvku, aby bol následne zaregistrovaný a postúpený do schvaľovacieho procesu na zaradenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v súlade s ustanoveniami Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003, ktorého zmluvnou stranou je aj SR. To sa nám aj podarilo.

Z rozhovoru s pani Morongovou bolo zrejmé, že má/majú určitý problém so zaradením nášho prvku do národného zoznamu NKD lebo ostatné prvky mali hlavne slovenský rozmer. Pritom náš prvok má nielen národný ale hlavne nadnárodný rozmer. Spomenula, že každá krajina má iný postup a určité odlišnosti na zaradenie, aj keď bol takýto prvok už zaradený na zoznam národných NKD v Poľsku (2014) a Chorvátsku (2018).

Keď sme si pozreli v publikácii MK SR, SĽUK a CTĽK poskytnutej na Fóre o doteraz zaradených 23 prvkov do zoznamu NKD na Slovensku, tak tie sú rozdelené do 5 skupín: 1) ústne tradície a prejavy (v tejto je len jediný prvok – Slovenský posunkový jazyk), 2) interpretačné umenie, 3) spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti, 4) poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom, 5) tradičné remeslá a výtvarný prejav. Podľa nás náš prvok by mal byť zaradený do 1. skupiny, ako je slovenský posunkový jazyk.

Na základe uvedeného bude dôležité, akého právneho odborníka vyberie MK SR, či bude otvorený k posudzovaniu nášho prvku z nadnárodného hľadiska a názorom nami navrhnutých kandidátov na hodnotiteľov, z ktorých by si mal vybrať niektorého, aby s ním konzultoval existujúce nejasnosti.

V tejto súvislosti by sme chceli poprosiť nami odporučených 5 kandidátov na hodnotiteľov, aby nás informovali ak ich osloví, či už vybraný právny odborník alebo MK SR/CTĽK, aby sme si zistili o koho ide, ešte predtým ako budú spoločne konzultovať a posudzovať náš prvok.

Na záver by som chcel pripomenúť, že vo voľbách do Európskeho parlamentu zajtra 25.5. by bolo dobré, aby sme podporili pána Jána Figeľa, bývalého komisára EÚ a vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu vo svete, ktorý je od roku 2015 priateľom esperanta a otvorene podporuje naše podujatia a aktivity, vrátane zaradenia esperanta na zoznam NKD.

Informáciu pána Figeľa o kandidatúre a jeho prosbu o podporu som vám poslal pred niekoľkými dňami. Kandiduje za KDH č. 14 z posledného 14. miesta, preto je potrebné jeho voľbu zakrúžkovať.

Prajem vám príjemný víkend a srdečne pozdravujem.
Jozef Reinvart

Diskuto pri libro (okaze de Tago de Esperanta libro - supre)

La 14-an de decembro 2018, en la urbo Liptovský Mikuláš okazos "Diskuto pri libro" omaĝe al la "TAGO DE ESPERANTA LIBRO". Ni diskutos pri la libro Karel Čapek - Poŝrakontoj.
Esperantajn tekstojn kun ĉeĥajn originalojn (PDF) vi povas elŝuti ĉi tie. Aŭdioj en esperanto (mp3) vi povas elŝuti ĉi tie.
Esperantajn tekstojn kun ĉeĥajn originalojn (PDF) vi povas legi enrete ĉi tie:
 1. Enkonduko
 2. Kazo de doktoro Mejzlík
 3. Blua Krizantemo
 4. Aŭguristino
 5. Klarvidulo
 6. Mistero de skribo
 7. Absoluta pruvo
 8. Eksperimento de profesoro Rouss
 9. Perdita letero
 10. Ŝtelita akto 139
 11. Viro kiu ne plaĉis
 12. Poeto
 13. Kazoj de sinjoro Janík
 14. Falo de la gento Votický
 15. Rekordo
 16. Kazo de Selvin
 17. Paŝospuroj
 18. Kupono
 19. Fino de Oplatka
 20. La lasta juĝo
 21. Krimo en kabano
 22. Malapero de aktoro Benda
 23. Murd-atenco
 24. Liberigito
 25. Krimo en poŝtoficejo
 26. Ŝtelita kakto
 27. Rakonto de maljuna kriminalulo
 28. Malapero de sinjoro Hirš
 29. Ĉintamani kaj birdoj
 30. Historieto pri kasrompulo kaj bruliginto
 31. Ŝtelita murdo
 32. Historio kun infano
 33. Grafino
 34. Historio de kapelestro Kalina
 35. Morto de barono Gandara
 36. Historietoj de edziĝtrompisto
 37. Balado pri Juraj Ĉup
 38. Rakonto pri la perdita kruro
 39. Kapturno
 40. La orelkonfeso
 41. Pri lirika ŝtelisto
 42. Proceso de sinjoro Havlena
 43. La kudrilo
 44. Telegramo
 45. Viro kiu ne povis dormi
 46. Kolekto de poŝtmarkoj
 47. Ordinara murdo
 48. Asizano
 49. La lastaj aferoj de la homo
Aŭdioj en esperanto (mp3) vi povas aŭskulti enrete ĉi tie:
 1. Enkonduko
 2. Kazo de doktoro Mejzlík
 3. Blua Krizantemo
 4. Aŭguristino
 5. Klarvidulo
 6. Mistero de skribo
 7. Absoluta pruvo
 8. Eksperimento de profesoro Rouss
 9. Perdita letero
 10. Ŝtelita akto 139
 11. Viro kiu ne plaĉis
 12. Poeto
 13. Kazoj de sinjoro Janík
 14. Falo de la gento Votický
 15. Rekordo
 16. Kazo de Selvin
 17. Paŝospuroj
 18. Kupono
 19. Fino de Oplatka
 20. La lasta juĝo
 21. Krimo en kabano
 22. Malapero de aktoro Benda
 23. Murd-atenco
 24. Liberigito
 25. Krimo en poŝtoficejo
 26. Ŝtelita kakto
 27. Rakonto de maljuna kriminalulo
 28. Malapero de sinjoro Hirš
 29. Ĉintamani kaj birdoj
 30. Historieto pri kasrompulo kaj bruliginto
 31. Ŝtelita murdo
 32. Historio kun infano
 33. Grafino
 34. Historio de kapelestro Kalina
 35. Morto de barono Gandara
 36. Historietoj de edziĝtrompisto
 37. Balado pri Juraj Ĉup
 38. Rakonto pri la perdita kruro
 39. Kapturno
 40. La orelkonfeso
 41. Pri lirika ŝtelisto
 42. Proceso de sinjoro Havlena
 43. La kudrilo
 44. Telegramo
 45. Viro, kiu ne povis dormi
 46. Kolekto de poŝtmarkoj
 47. Ordinara murdo
 48. Asizano
 49. La lastaj aferoj de la homo

Esperanto kaj artpentristoj

Sub tiu ĉi nomo estas nova projekto de Liptova Esperanto-klubo (LEK). Celo de la projekto estas ekspozicio pri verkoj de artpentristoj, kiuj estis esperantistoj aŭ kiuj kreas (kreis) por Esperanto kaj havas (havis) rilaton al Slovakio. Ĝis la aŭtuno de la jaro 2018 la LEK-anoj planas kolekti informojn pri artpentristoj kaj iliaj verkoj. Ĝis la fino de marto ili faris unuajn paŝojn al plenumo de la projekto. Ili kolektis bazajn informojn pri la artpentristo Fridrich Zöld. Dank' al korespondado kun Marianna Khek kaj Katja Steele ili povis viziti orientslovakan civiton Streda nad Bodrogom, kie dum kelkaj jaroj F. Zöld vivis. Ĉi tie ili renkontiĝis kun estro de la vilaĝa oficejo Mikuláš Doša, kiu helpis trovi personojn, kiuj konis la artpentriston. Rekte en vilaĝoficejo estas unu bildo, kiun kreis F. Zöld kaj donacis ĝin al la vilaĝo. En la vilaĝa biblioteko estas dokumentoj pri liaj ekspozicioj kaj fotokopioj de liaj verkoj. Plue LEK-anoj kolektos informojn pri posedantojn de unuopaj verkoj de F. Zöld. En venontaj monatoj membroj de LEK serĉos perditajn artbildojn de nederlanda artpentristo Hugo Landheer. Slovakaj esperantistoj, kiuj ion scias pri serĉantaj artbildoj aŭ pri la artpentristo povas rekte informi LEK.

Same estas kolektitaj informojn pri esperantaj verkoj de Martin Benka, kiu estis esperantisto kaj verkis multajn artpentraĵojn kaj ankaŭ artikolojn en Esperanto pri artpentraĵoj. El konataj slovakaj esperantistoj, kiuj pentris bildojn apartenas Vladko Surovček. Kompreneble, ke en la novan projekton estas envicigitaj ankaŭ aliaj artpentristoj, kiuj vivas kaj kiuj ĝis nun verkas, ekz. Evka Brezániová kaj akademia artpentristo Jaroslav Uhel. Ili krom artpentraĵoj ilustris ankaŭ librojn. Post kolektado de informoj sekvos preparo de la ekspozicio. Ĝia loko kaj dato dependas de la sukceso de antaŭ paŝo. Helpante de konatuloj, familianoj kaj bonkoraj esperantistoj ni certe realigos ekspozicion pri rilato inter Esperanto kaj artpentraĵoj en Slovakio. Pri progreso de plenumo de la projekto ni informos sur la hejma paĝo de LEK (www.lek.esperanto.sk).

J. V. Habán


Turka Stelo

Nia kunklubano, Johano Blanka, estas longjara globtrotero, kiu travojaĝis multajn landojn, kaj nur nokte (10-11.3.2017) li revenis el Nepalo. Hodiaŭ (11.3.2017) li skribis mallongan e-mesaĝon:

Saluton,
almetite mi sendas al vi interesan gazeton el Turkujo.
Amike
Jano

Johano Blanka