Čestné občianstvo mesta pre Alojza Lutonského 8.11.2017
Alois Lutonský - honora loĝanto in memoriam

La 8-an de novembro 2017 okazis en la Hotelo Jánošík en la urbo Liptovský Mikuláš solena okazaĵo. Kadre de la seminario pri urba turismo estis transdonita „honora loĝanto in memoriam“ al Alois Lutonský. La honoran loĝanton donis la urbestro Ján Blcháč al sinjorino Mária Setničková, filino de Alois Lutonský. Pri la honora loĝanto decidis urba parlamento en Liptovský Mikuláš. Alois Lutonský (* 4. 11. 1905, Bystřice pod Hostýnem – † 14. 7. 1997, Liptovský Mikuláš) estis multflanka aganto, kiu estis konata kiel speleologo, turisto, skiisto, organizanto de montara savorganizo, direktoro de la Literaturhistoria muzeo de Janko Kráľ kaj kiel aktiva membro de Esperanto-klubo en Liptovský Mikuláš. Kune kun Miloslav Rybín kaj Jozef Rutkay li proponis nomon de la Hotelo Esperanto en la civito Pribylina. Li kunorganizis laborojn por instaligo de busto kaj memortabulo de Albert Škarvan en Liptovský Hrádok kaj estis membro de la redakta konsilantaro de la kluba informilo Subtatrano en ĝia unua periodo. Kiel direktoro de la Muzeo de Janko Kráľ li eluzis Esperanton por propagado de la slovaka popola heroo Juraj Jánošík. La solenan transdonon partoprenis Vladko Škuta, prezidanto de Liptova Esperanto-klubo kaj Ján Vajs, sekretario de la klubo.

Ján Vajs


Cena mesta poputuje do rúk siedmich osobností

Významné ohodnotenie životného diela Cena mesta Liptovský Mikuláš poputuje do rúk siedmich osobností, mená ktorých schválili poslanci mestského zastupiteľstva. „Návrhy nám na základe výzvy na zasielanie nominácií doručili obyvatelia Liptovského Mikuláša. Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spôsobom na Novoročnom koncerte 7. januára 2018“, uviedla vedúca kancelárie vedenia mesta Dana Chromeková. Cenu udelia Kvetoslave Antolovej za prínos v oblasti medicíny a sociálnych vecí. Nadežde Gilániovej a Michalovi Kotianovi patrí za prínos v spoločenskej, kultúrnej výchovnej oblasti.

Pavol Cheben ju dostane pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne zásluhy pri rozvoji vedy, techniky a za šírenie dobrého mena Slovenska a Liptovského Mikuláša v zahraničí. Za rozvoj mesta v oblasti obchodu, služieb a za zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu si ocenenie zaslúžil Dušan Lichardus. Cena mesta poputuje aj do rúk Rudolfa Macha za aktívnu činnosť v záchranných zložkách a za prínos v športovej oblasti. Vojtecha Rázusa ocení mesto za aktívny odboj počas 2. svetovej vojny a za aktivity v športovej oblasti.

Významnú osobnosť v oblasti turizmu, speleológie a kultúry, Aloisa Lutonského, ocenili predstavitelia radnice po schválení poslancami mestského zastupiteľstva Čestným občianstvom mesta Liptovský Mikuláš. Ocenenie in memoriam prevzala dcéra Mária Setničková pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia. „Toto ocenenie nás veľmi potešilo“, tlmočila stanovisko rodiny, ktorá žije na Slovensku a na Morave.

„V meste si na ocka spomenuli už viackrát. Jedna z ulíc nesie jeho meno, Múzeum Janka Krála organizovalo pekné spomienkové podujatie, záujem o dokumenty o ňom má aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Otec pôsobil v Mikuláši celý život a pochovaný je na Vrbickom cintoríne. Som dojatá“, nezakrývala pocity Mária Setničková.

-red-

Revenu al: Okazis » 2017